Rådgivning og Support

LERBA Consult´s erfaringer dækker bredt og er således ideelle i forhold til at varetage en samlet projektledelse af et anlægsprojekt eller som delprojektledelse. LERBA Consult har et stort netværk af specialister, som kan hentes ind efter behov i det enkelte projekt.

Med den brede baggrund er det muligt helt præcist at udpege hvilke kompetencer og specialister, der skal sættet ind i de enkelte opgaver. På den måde skabes stor fleksibilitet i opgaveløsningen samtidig med at der kan holdes en høj kvalitet og høj effektivitet i tid og på økonomi.

Rådgivning og support i et projekt kan omhandle helt eller delvis at fra for projekt, myndigheds- og lodsejer håndtering, indkøb, projekt, studier og analyser, nettilslutningsaftaler, commisioning og sidst aflevering til drift.

Nettilslutningsaftale

LERBA Consult´s erfaringer dækker bredt og er således ideelle i forhold til at varetage en samlet projektledelse af et anlægsprojekt eller som delprojektledelse. LERBA Consult har et stort netværk af specialister, som kan hentes ind efter behov i det enkelte projekt.

Med den brede baggrund er det muligt helt præcist at udpege hvilke kompetencer og specialister, der skal sættet ind i de enkelte opgaver. På den måde skabes stor fleksibilitet i opgaveløsningen samtidig med at der kan holdes en høj kvalitet og høj effektivitet i tid og på økonomi.

Rådgivning og support i et projekt kan omhandle helt eller delvis at fra for projekt, myndigheds- og lodsejer håndtering, indkøb, projekt, studier og analyser, nettilslutningsaftaler, commisioning og sidst aflevering til drift.

Drift

Optimeret drift og vedligeholdelse skal sikre maksimal produktion fra anlæggene

For at få det optimale ud af sit produktionsanlæg er oppetiden den vigtigste faktor. Der er flere redskaber som kan anvendes til at holde en høj oppetid. Blandt andet kan driftstilstanden overvåges med fjernkontrolsystemer. Systematisk eftersyn og vedligeholdelse er en anden mulighed. Der er også mulighed for at kombinere forskellige metoder, som samlet vil sørge for, at anlægget holder en høj oppe tid.

Ud over drift og vedligeholdelse er der krav om, at anlæggene har en driftsleder, som har det overordnede ansvar for at anlægget drives forsvarligt med hensyn til sikkerhed for omgivelserne.

LERBA Consult har stor erfaring med drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg og kan således medvirke til at udarbejde drifts og vedligeholdelsesplaner, som sikrer en optimal drift af anlæggene.

Vi kan endvidere varetage den lovpligtige driftsledelse og sikre at alle krav bliver overholdt. Vi kan også forestå den løbende administration, opfølgning og tilsyn i forbindelse med vedligeholdelse.

Udvikling og udviklingsprojekter

For at kunne skabe de bedste løsninger er det vigtigt for LERBA Consult, at deltage i den fremtidige udvikling inden for vores kompetenceområder og ligeledes påvirke udviklingen ud fra den virkelighed vi møder. Det betyder vi er med helt i front på den nyeste viden og kan skabe størst mulig værdi for kunden.

Vi arbejder således sammen med DTU med henblik på at etablere og gennemføre udviklingsprojekter i samarbejde med de forskellige producenter og leverandører af anlæggene.

Vi deltager også aktivt i samarbejdet med Energinet og Dansk Energi om at udarbejde tilslutningskrav og vejledninger på en måde, så vilkårene for at tilslutte anlæggene bliver så optimale som muligt for alle parter.

Samarbejdspartnere

Stærke samarbejdspartnerne og stort netværk er et ”must” for at skabe de bedste løsninger.

Sparring

Sparring omkring håndtering og igangsætning af projekter.