Stor erfaring inden for elforsyningsløsninger

LERBA Consult er etableret med baggrund i mange års erfaring med planlægning, etablering og drift af offentlige og kollektive el-systemer herunder produktionsanlæg. Det giver en stor indsigt i hvordan det samlede el-system hænger sammen og fungerer. Med denne indsigt er der mulighed for at skabe de bedste løsninger til glæde for alle.

Ejer og CEO Bjarne Andersen 

Ingeniør, B.Sc.E.E., Stærkstrøm

Jeg har samlet 35 års erfaring som stærkstrømsingeniør inden for ledelse, planlægning, projektering, etablering, test og commissioning samt drift af stærkstrømsanlæg. Erfaringen er opnået igennem flere og varierende jobfunktioner i distributions- og transmissionsselskaber.

Ansvarsområderne har blandt andet været som projekt- og driftsingeniør, men også som Projektchef og Elforsyningschef har jeg varetaget overordnet ledelse af selskabernes udbygninger og vedligeholdelse af Asset herunder kontrol og overvågningssystemer. I disse funktioner har jeg været ansvarlig for de tekniske krav for tilslutning af produktion og forbrug herunder indgåelse af nettilslutningsaftaler.

I 6 år har jeg været ansat hos Energinet i afdelingen for el-systemdriftsudvikling. Mine primære opgaver har været at beskrive og koordinere tekniske krav i form af Tekniske forskrifter for produktionsanlæg tilsluttet i transmissionsnettet (over 100 kV). Endvidere har jeg haft ansvaret for nettilslutningsaftaler, udstedelse af driftstilladelser, test, commisioning og monitorering af produktion tilsluttet i det danske transmissionsnet. Af de nyeste projekter kan nævnes offshore projekterne Horns Rev3 (400MW), Kystnære Møller (360MW), Krigeres Flak (600MW). Endvidere har jeg besøgt og haft besøg af Taiwan Power Company i forhold til deres planer for implementering af offshore vindmøller og drift af eltransmissionssystemer med grønne energisystemer.

Energi projektledelse og rådgivning